Гимназия 37 г. Минска
Памер шрыфту
A- A+
Iнтэрвал памiж лiтарамі
Каляровая схема
A A A A
Дадаткова

Камітэт па адукацыі Мінгарвыканкама
Упраўленне адукацыі адміністрацыі Фрунзенскага раёна г. Мінска

Гімназія № 37 г. Мінска

Русский язык <Беларуская мова
+375-17-259-97-86 (Прыёмная)
Email: gymn37@minsk.edu.by
Дырэктар: Данянкова Iрына Валер'еўна
Рэспублiка Беларусь, г. Мiнск, вул. Фёдарава, 6

Рыхтуемся да выпускных іспытаў:

Выпускныя экзамены па завяршэнні навучання і выхавання на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі ў 2016/2017 навучальным годзе
У адпаведнасці з нарматыўнымі дакументамі вучні IX класаў будуць здаваць тры выпускныя іспыты (усе – у пісьмовай форме) па вучэбных прадметах:
• - «Беларуская мова»,
• - «Беларуская мова»,
• - «Матэматыка»,

навучэнцы XI класаў – чатыры абавязковых выпускных іспыты:па вучэбных прадметах:
• - «Беларуская мова» або «Руская мова» (у пісьмовай форме),
• - «Матэматыка» (у пісьмовай форме),
• - «Замежная мова» (у вуснай форме па экзаменацыйных білетах),
• - «Гісторыя Беларусі» (у вуснай форме па экзаменацыйных білетах).


Нарматыўныя прававыя акты:

Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 27 ліпеня 2011 г. № 194 "Аб дакументах аб адукацыі, прыкладаннях да іх, залатым, сярэбраным медалях і дакументах аб навучанні"

Пастанова Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь ад 27 мая 2011 г. № 45 "Аб устанаўленні пераліку захворванняў, якія з'яўляюцца медыцынскай падставай для вызвалення навучэнцаў ад выпускных экзаменаў, і прызнанні страціўшым сілу пастановы Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь ад 3 кастрычніка 2006 г. № 80"

Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 19 ліпеня 2011 г. № 93 "Аб зацвярджэнні Правіл правядзення атэстацыі вучняў пры засваенні зместу адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі для асоб з інтэлектуальнай недастатковасцю і прызнанні страціўшымі сілу некаторых пастаноў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь"(с. 32) 

 

Дакументы, якія рэгламентуюць арганізацыю і правядзенне іспыту па прадмеце "Гісторыя Беларусі"

Беларуская мова

 Руская мова

Матэматыка

Падрыхтоўка да іспыту па прадмеце "Замежная мова"

Падрыхтоўка да іспыту па прадмеце "Гісторыя Беларусі"

  Готовимся к выпускным экзаменам:

  Выпускные экзамены по завершении обучения и воспитания на II  и III ступенях общего среднего образования в 2019/2020 учебном году

     В соответствии с нормативными документами учащиеся IX классов будут сдавать три выпускных экзамена (все – в письменной форме) по учебным предметам:

  • - «Белорусский язык»
  • - «Русский язык»
  • - «Математика»

   

  учащиеся XI классов – четыре обязательных выпускных экзамена:по учебным предметам:

  • - «Белорусский язык» или «Русский язык» (в письменной форме) 
  • - «Математика» (в письменной форме)
  • - «Иностранный язык» (в устной форме по экзаменационным билетам) 
  • - «История Беларуси» (в устной форме по экзаменационным билетам)

  Нормативные правовые акты:

  КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 13 января 2011 г. № 243-З

  Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 4 июля 2018 г. № 59 "Об установлении перечня учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, форм проведения выпускных экзаменов при проведении в 2018/2019 учебном году итоговой аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования"

  Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 27 июля 2011 г. № 194 "О документах об образовании, приложениях к ним, золотой, серебряной медалях и документах об обучении"

  Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 мая 2011 г. № 45 "Об установлении перечня заболеваний, которые являются медицинским основанием для освобождения учащихся от выпускных экзаменов, и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 октября 2006 г. № 80"(166 кб)

  Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 19 июля 2011 г. № 93 "Об утверждении Правил проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства образования Республики Беларусь"(стр. 32) 

  Постановление Министерства образования РБ № 38 от 20.06.2011. Об утверждении Правил проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства образования Республики Беларусь 

  ПАЛАЖЭННЕ АБ УСТАНОВЕ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫI (в ред. постановлений Минобразования от 04.02.2014 № 9, от 10.04.2014 № 38, от 27.11.2017 № 148, от 03.03.2018 № 10)

  Выписка из Правил проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования

  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЛОКАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НА II и III СТУПЕНЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ

  ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 25 лiпеня 2011 г. N 130 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI IНСТРУКЦЫI АБ АТЭСТАЦЫI Ў ПАРАДКУ ЭКСТЭРНАТУ I ПРЫЗНАННI СТРАЦIЎШЫМI СIЛУ НЕКАТОРЫХ ПАСТАНОЎ МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

   

  Документы, регламентирующие организацию и проведение экзамена по предмету "История Беларуси"

  Белорусский язык

  Русский язык

  Математика

  Подготовка к экзамену по предмету "Иностранный язык"

  Подготовка к экзамену по предмету "История Беларуси"